רשתות הורקה

20803

רשת הורקה במידות 54*54 - 2080

- רשת הורקה מנירוסטה + מסגרת 2 מ"מ. - מחוררת בחורים 50/5 מ“מ . -w מותקנת ברוב הבריכות בארץ.

לחץ לפרטים בהרחבה

2082

רשת הורקה במידות 40*40 - 2082

- רשת הורקה מנירוסטה 2 מ“מ. - מחוררת בחורים 50/5 מ“מ . - מותקנת ברוב הבריכות בארץ.

לחץ לפרטים בהרחבה

20827

רשת הורקה במידות 30*30 - 2083

- רשת הורקה מנירוסטה 2 מ“מ. - מחוררת בחורים 50/5 מ“מ . - מותקנת ברוב הבריכות בארץ.

לחץ לפרטים בהרחבה

03-5506069

נירוסול