קשירת מסלולי שחיה

2098

וו לקשירת מסלול - 2098

- וו לקשירת מסלולי שחיה. - מותקן על דופן הבריכה לאחר קרמיקה. - התקנה פשוטה ומהירה ע“י אוגן נירוסטה בקוטר 10 מ“מ.

לחץ לפרטים בהרחבה

2094

קופסה לקשירת מסלול - 2094

- קופסה לקשירת מסלולי שחיה. - מותקנת על דופן הבריכה, שקועה בקיר.

לחץ לפרטים בהרחבה

2092

קופסה לקשירת מסלול - 2092

- קופסה לקשירת מסלולי שחיה. - מותקנת על דופן הבריכה, שקועה בקיר.

לחץ לפרטים בהרחבה

2096

עמוד נשלף לקשירת מסלול - 2096

- עמוד נשלף לקשירת מסלולי שחיה. - מותקן מחוץ לבריכה עם תותב על הרצפה.

לחץ לפרטים בהרחבה

03-5506069

נירוסול